Online agenda
Een zeer uitgebreide online bedrijfsagenda

Wilt u graag een overzichtelijke bedrijfsagenda die online te bewerken is door u en door uw medewerkers? Dan is de online bedrijfagenda van Klantafspraken.nl voor u een oplossing.

De online agenda is online in te zien, op elk internetapparaat zoals op computers, telefoons en tablets. En u heeft 24/7 toegang waardoor u altijd uw planning kunt bekijken.

Makkelijk te koppelen met andere online agenda's

U kunt de online agenda van Klantafspraken.nl koppelen met de agendasystemen van de meer bekendere online agenda's zoals Google Calendar en de agenda van Apple. De koppeling is zo ontwikkeld dat deze realtime synchroniseert. Zodra u dus in uw Google Calendar-agenda een afspraak plant, komt deze ook in uw agenda van Klantafspraken.nl te staan. Dit voorkomt dubbele afspaken.

De koppelingen met Google Calendar en met Apples agenda zijn ook makkelijk te combineren met de agenda van uw smartphone. U kunt namelijk een afspraak met uw telefoon inplannen. Zodra u de afspraak met de telefoon ingepland heeft, bent u op dit tijdstip niet meer beschikbaar voor andere afspraken en bent u niet meer in te plannen in het online afsprakensysteem.

Intern gebruik

Als u in uw zaak een computer heeft, kunt u de online agenda ook gebruiken om afspraken in te plannen met klanten die in uw zaak zijn of klanten die bellen of mailen voor een afspraak. U voert de afspraken direct in de agenda in en u heeft altijd een overzicht van de beschikbaarheden in uw bedrijfsagenda.

Praktijkvoorbeeld van een opticien

U bent een opticien en maakt gebruik van Klantafspraken.nl. U hebt vijf medewerkers en in totaal 15 verschillende afspraaktypes. U voert alle afspraken in de online agenda in en u heeft een online afsprakenwidget op uw website en op uw Facebook gezet zodat uw klanten kunnen zien wanneer u of uw medewerkers tijd hebben voor een afspraak.

Op deze manier heeft u de online agenda verweven in uw normale werkzaamheden en kunnen u en uw medewerkers er goed mee werken. Als er nu bijvoorbeeld een klant binnenkomt voor een oogonderzoek, dan kunt u meteen in de agenda zien wanneer er tijd is en welke medewerker het oogonderzoek op dat moment uit kan voeren.


Gratis online agenda uitproberen